Veiligheid

Veiligheid cruiseschepen
Iedereen die wel eens heeft gecruised, kent de ‘drill’: het moment dat u zich met uw medepassagiers met zwemvest moet verzamelen op de afgesproken plaats waarna men instructies krijgt wat te doen in geval van nood. Hoewel cruisen al jarenlang een veilige manier van reizen is gebleken, is na de ramp met de Costa Concordia voor de kust van Italië het belang van deze instructies pijnlijk duidelijk geworden. En rijst bovendien (opnieuw) de vraag: hoe veilig zijn cruiseschepen eigenlijk en zijn de veiligheidsmaatregelen afdoende?

Rederijen geven aan het volste vertrouwen te hebben in de veiligheid van de schepen en de professionaliteit van hun bemanningsleden. Toch is een tragedie als deze een reden om de veiligheidsoefeningen en procedures nog eens goed onder de loep te nemen om dergelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen.

Veiligheidsinstructies en de ‘drill’
Niet alleen maken trainingen en veiligheidsoefeningen wekelijks deel uit van het programma van alle bemanningsleden, ook passagiers krijgen na inscheping een veiligheidsbriefing en -oefening.
Volgens de Internationale veiligheidsreglementen SOLAS (Safety of Life at Sea), vastgesteld door het IMO (United Nation’s International Maritime Organization), en die van kustwacht moet deze oefening of ‘drill’ plaatsvinden aan boord van het schip binnen 24 uur na inscheping in de haven. Veelal vindt deze oefening plaats voordat een schip aan zijn cruise begint.

Tijdens de oefening leert u wat u in geval van nood moet doen. Via een aankondiging door de luidsprekers hoort u op welk dek u samen moet komen. Eenmaal daar aangekomen, checken de bemanningsleden uw hutnummer en zullen ze alle hutnummers opnoemen van mensen die zich nog niet bij hen hebben gemeld.
Omdat de schepen qua uitrusting en grootte verschillen bestaat er niet zoiets als een standaard veiligheidsoefening. Bovendien verschillen de reglementen ook per rederij. Zo kan het voorkomen dat reddingsvesten niet in de hut aanwezig zijn, maar bij de sloepen, of dat een veiligheidsoefening op een ander tijdstip tijdens de cruise plaatsvindt op het moment dat er zich meerdere in- en ontschepingshavens langs de route bevinden. Een aantal zaken zullen tijdens de oefening in ieder geval aan de orde komen:

  • Hoe wordt aangegeven wanneer er sprake is van een noodsituatie: door middel van een signaal van een serie korte stoten en een lange door de luidspreker van het schip
  • Het gebruik van een zwemvest
  • Waar moet men zich verzamelen op het schip in geval van nood

Waarom cruisen
Ondanks het feit dat cruisen door het ongeluk met de Costa Concordia negatief in het nieuws was, blijft deze manier van reizen één van de veiligste manieren. Zo is gebleken dat er van 2005 en 2010 in totaal 100 miljoen passagiers per cruiseschip zijn gevoerd, waarvan 16 mensen zijn omgekomen. Dat betekent dat de kans dat u getroffen wordt door een maritiem ongeval minimaal is, namelijk 0,0000016. Ter vergelijking: tussen 2005 en 2010 kwamen op de 16.000.000 Nederlandse inwoners 4000 mensen om bij een verkeersongeval. De kans dat u iets overkomt in het verkeer in Nederland is dus 250 maal groter.
Ongelukken als dat van de Costa Concordia vormen dan ook een uitzondering. Hoe veilig de procedures en reglementen ook, we hebben altijd te maken met mensen. En net als bij elke vorm van reizen is het van belang dat iedereen weet wat men moet doen in noodsituaties. Dankzij de aanscherping van de veiligheidsprocedures is het risico op dergelijke ongelukken verminderd en wordt cruisen nog veiliger.